Bli kjent med oss

Hundrevis av folk arbeider i USF-huset. Bli kjent med noen av dem gjennom intervjuserien Folk og USF.

Studentene Frida Gjerstad Eide og Liselinn Woll Sigvaldsen laget folkogusf.no-prosjektet som en del av sin praksisperiode ved UiB Informasjonarbeid. I løpet av noen uker utforsket de hva dette stedet egentlig er og hva det byr på. De fant mange ulike mennesker både i kriker og kroker og på opplyste scener, de kjente på stemningen og spurte om hvilken betydning huset og stedet har for folk i kulturbyen Bergen.
Enda flere artikler kommer i neste del av prosjektet høsten 2017.

www.folkogusf.no